Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Andere_werkzaamheden
Zoals in elk natuurgebied zijn er regelmatig werkzaamheden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen, grondwerk of herstelwerkzaamheden.

Vernieuwing faunascherm

Langs de weg Fochtelooërveen stroomt veel regenwater weg.
Dit water is noodzakelijk voor de Veenmossen.
Er is een nieuwe kade van 350 meter aangelegd, zodat het water in het gebied kan blijven.
De waterstand zal met zo'n 30 á 40 centimeter hoger kunnen worden.
Door deze maatregel moeten ook de aangrenzende faunaschermen aangepast worden voor met name de reptielen. Deze gebeurtenissen vonden plaats in het najaar van 2012.
Vernieuwing faunascherm Vernieuwing faunascherm_herstel kade


Begin 2012 is een deel van het faunascherm vervangen. Het oude was minder duurzaam en liet wat gaten zien, waar vervolgens de reptielen gebruik van maakten.
Hersteld faunascherm


Bomenkap Fochtelooerveen Bomenkap Fochtelooerveen
Eind 2011 zijn langs de weg Fochtelooërveen lange rijen bomen verwijderd. Dit deel bij het Kleine Veen dient weer een open karakter te krijgen wat een hoogveenland-schap siert. Uiteraard zijn de nodige bomen blijven staan als bijvoorbeeld uitkijkpost voor vogels.
De vernatting heeft ook plaats- gevonden aan de randzones en daarvoor hebben ook bomen plaats moeten maken voor nieuwe kaden en faunaschermen.
Bomenkap Fochtelooerveen
 


Bomenkap naast de Bonghaar In de winter van 2010-2011 zijn er opnieuw snoeiwerkzaamheden geweest. Het snoeien is noodzakelijk om de groei van het hoogveen te bevorderen en het water vast te houden. De bomen nemen teveel vocht tot zich en verdampen dit even zo hard. De veenmossen hebben erg veel water nodig en als er niets gedaan wordt, dan verbost het veen in een razend tempo. 


VERNIEUWING DAMWAND CENTRALE DEEL FOCHTELOOERVEEN
In 1985 zijn onder andere in het centrale deel van het Fochtelooërveen damwanden geplaatst. Een cruciale damwand is de laatste jaren gaan verzakken en daardoor kon dat belangrijke regenwater wegstromen naar een lager gelegen deel. In dit centrale deel van het hoogveengebied is de waterhuishouding juist erg belangrijk. Zou er niets aan gedaan worden, dan is het binnen enkele jaren vol gegroeid met grassen en jonge bomen. Ook zullen zeldzame plant- en diersoorten daardoor verdwijnen. Het levend hoogveen heeft dat regenwater nodig om te kunnen ontwikkelen, door droogte zal het afsterven.

De te gebruiken planken De rijplaat mee verplaatsen
De planken, FSC hout, liggen klaar voor gebruik. De rijplaat is erg belangrijk vanwege de zachte, natte ondergrond. Het maakte het werk niet gemakkelijk.

Het begin van het plaatsen van de damwand
Eind oktober 2009 is begonnen met het vernieuwen van die ene damwand. Het gaat hierbij om 250 meter damwand. Enorme planken van 4,5 centimeter dikte werden hiervoor gebruikt. Uiteraard zal het enige tijd te zien zijn dat er activiteit geweest is. Eind november zat het werk er op. 


 

Met precisie plaatsen van de planken Het intrillen van de planken
De planken werden met behulp van meetapparatuur met precisie geplaatst. Met trillen werden de planken tot op de juiste diepte gebracht.
Het einde in zicht De veengrond plaatsen
Het einde is in zicht, het terugplaatsen van de veengrond kan vervolgens plaatsvinden. Dat het zichtbaar is dat er activiteit geweest is, is niet verwonderlijk. Het herstel van de kade kan beginnen en over enige tijd is
er niets meer van te zien. 


Dat de natuur in staat is tot een snel herstel blijkt wel uit de volgende twee foto´s.
Na anderhalf jaar is het begroeid en niet of nauwelijks meer te zien dat er rigoureus gewerkt is.
Klaar voor herstel Begroeide dam na werkzaamheden

FSC hout is voor de damwand gebruikt. FSC staat voor Forest Stewardship Council, een Raad voor goed bosbeheer. Dit is een internationale organisatie die sinds 1993 bestaat, in Nederland sinds 1998.
FSC hout moet aan de hoogste eisen voldoen en krijgt hiervoor een strenge controle op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Het hout is beslist niet illegaal gekapt. FSC hout zegt niets over de kwaliteit van het hout, maar wel over de eerlijke manier waarop het verkregen is. Het stimuleert het goede bosbeheer op internationaal niveau.
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact