Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Spelregels

Spelregels en weetjes over het Fochtelooërveen, vooral informatief.

Informatieruimte
De informatieruimte van Natuurmonumenten kunt U vinden aan de weg Fochtelooërveen nummer 10, aan de achterzijde van deze boerderij.
U kunt hier een DVD bekijken over het hoogveengebied en op de informatiepanelen kunt U aanvullende informatie vinden.
In een speciale staander en op de tafels liggen foldertjes die misschien handig zijn voordat U besluit een wandel- of fietsroute te beginnen.
De openingstijden van deze ruimte zijn
dagelijks van 10.00 - 16.00 uur
van 1 oktober tot en met 31 maart in het weekend gesloten.

Kwetsbaar natuurgebied Wandelpad door hoogveengebied

Honden
Honden dienen aangelijnd te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt onherroepelijk een boete. Dit is niet om U dwars te zitten, maar om andere bezoekers te beschermen en voor de rust van de (zeldzame) dieren in het veld. Want wist U dat libellen uit kunnen sluipen (metamorfose van larve tot imago/volwassen vliegend exemplaar) meters uit de  waterkant. Het risico dat U dit proces verstoord is dus aanwezig. Slangen liggen ook graag aan de kant en een Adder die schrikt kan bijten en een beet van de Adder kan voor honden dodelijk zijn. Verder zijn er ontelbaar veel rupsen aanwezig in de begroeiing, ook op het wandelpad, dus ook hier graag rekening mee houden.
Voor de (zeldzame) flora is het ook fijn als U de regels in acht neemt.
Deze regels gelden voor álle honden, dus ook voor de lieve honden die nooit wat doen!
Mocht het zo zijn dat U Uw hond toch los wilt laten lopen, dan zijn er ook speciaal aangewezen paden in de Compagnonsbossen.

Honden los bordje
Dit bordje in het Compagnonsbos geeft aan dat Uw hond hier los mag lopen. Wel dient U zich dan aan de regel te houden dat de hond in Uw directe nabijheid blijft.

Fietsen en wandelen
Vrij fietsen en wandelen op de paden! Dit is zeker een aanrader, want eenmaal zakkend in het veen ...
Fietsen en wandelen dient te geschieden tussen zonsopgang en zonsondergang.
Zonsondergang in het Fochtelooerveen

Mountainbikers
Voor mountainbikers gelden dezelfde regels, dus óp de aangegeven fietspaden blijven zonder andere gebruikers te hinderen!


Paarden
Er zijn geen speciale paardenpaden in het Fochtelooërveen.

Regels Fochtelooerveen
Voor de flora, fauna en medebezoekers zou het plezierig zijn als een ieder de regels die hier gelden naleven.

Dit betekent dus OP de reguliere paden blijven. De kleine paadjes door het veen zijn, hoe aantrekkelijk ook, alleen voor de beheerder om waterstanden te controleren en enkele inventariseerders in dienst van Natuurmonumenten. Er worden té vaak regels overtreden met name door fotografen helaas ... Alstublieft, heb er respect voor, ook al zou U nog zo goed uitkijken als natuurliefhebber.
Kwetsbaar natuurgebied_dus GEEN toegang


Afval
Dat bezoekers hun afval meenemen zou vanzelfsprekend moeten zijn, helaas is niet altijd het geval. Een vrijwilliger moet de achtergebleven restanten verwijderen uit het veengebied, wilt U hier rekening mee houden?
Afval energy drankje
Zelfs met zo'n "energy" drankje nog niet genoeg energie genuttigd om het afval meteen mee te nemen.

Toilet
Dat toiletgebruik noodzakelijk is voor een ieder is duidelijk. U kunt bij de informatieruimte gebruik maken van het toilet. Mocht het zo noodzakelijk zijn dat het in "het wild" dient te geschieden, wilt U dan zélf zorgdragen voor de gebruikte tissues? Ook dit moet een vrijwilliger anders voor U opruimen. Eigenlijk zou dit schrijven overbodig moeten zijn, maar helaas ligt er in en om het hoogveengebied steeds meer "toiletpapier".

Toiletpapier
Een onnodige ergenis en
het trieste is dat dit er nog "netjes" uitziet!
Zelfs de meest primitieve soorten op onze aardbol zijn in staat om het te verbergen c.q. op te ruimen ...

Roken - Brandgevaar
Eigenlijk zou het overbodig moeten zijn, maar de praktijk bewijst het tegendeel.
Elk jaar liggen er meer uitgebrande of platgetrapte peuken in het veengebied. Ook in de droge periode liggen er soms velen bij elkaar, met de pootafdrukken van een statief erbij. Maar ook wandelaars gooien de opgerookte sigaretten nonchalant in de droge heide.
Er zijn grote branden geweest onder andere in 1992, daarbij is zelfs 100 hectare verloren gegaan, in 2006 anderhalve hectare en in het voorjaar van 2007 is door, zeer waarschijnlijk, een weggegooide peuk een hectare verloren gegaan!
Ook in het voorjaar van 2011 is ongeveer 100 hectare door opzet of onachtzaamheid verloren gegaan door brand. 

Roken verbieden gaat te ver, maar neem wel de verantwoording na het nuttigen van een sigaret!   

                            

Peuk


 

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact