Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Dutch Crane Resort ALGEMEEN

Plattegrond gebied werkzaamheden Een grote afbeelding van de plattegrond waar de veranderingen plaatsvinden, kunt U onderaan deze pagina vinden. 
Gemakshalve zijn de werkzaamheden van het project in vier delen opgedeeld zoals U ook in de subpagina's aantreft.Begin februari 2010 is het startschot gegeven voor het zogenaamde "Dutch Crane Resort" project. De handtekeningen van betrokken partijen zijn gezet.
Op 28 oktober 2011 werd een officiële feestelijke "aftrap" gegeven. Schoolkinderen uit de aanliggende dorpen werden boswachtertjes in spé en hebben opdrachten uitgevoerd met betrekking tot het ontstaan en behouden van het hoogveengebied. Hierna volgde een demonstratie voor de genodigden. Vervolgens werden er symbolische handelingen verricht en als laatste mocht de gedeputeerde van de provincie Drenthe, de heer Munniksma, een ei optillen met een Kraanvogel hieronder om het belang voor het behoud van zo'n uniek gebied te benadrukken.
Op 22 november 2011 is de uitvoerder begonnen met de échte werkzaamheden, de eerste motorzaag klonk door de mist van die dag. 
Bouwbord Dutch Crane Resort

Het project zal vermoedelijk eind 2013, begin 2014 gereed zijn. Deze naam is gekozen vanwege de bijdrage van de Europese Unie. Dutch Crane Resort staat voor het "Hollands kraanvogelreservaat".

Aan de oostkant, Drenthe, van het Fochtelooërveen (in de omgeving van het Esmeer) gaan veranderingen plaatsvinden.

De grondeigenaren aldaar zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Marius Tonckensfonds en familie Schuiling. Zij gaan samenwerken om het hoogveengebied te behouden, te herstellen en te vergroten. Het gaat om 600 hectare grond wat nu aan het verdrogen is.

De waterhuishouding zal veranderen, de voormalige landbouwgronden, bij onder andere de Kolonievaart, zullen afgegraven worden waardoor het lager komt te liggen. Hier zullen natte graslanden en natte heide terreinen ontstaan. Dit zal ten goede komen aan bijvoorbeeld de bijzondere flora en fauna zoals het Eenarig wollegras en daarmee ook het Veenhooibeestje.  Veenmossen zullen de kans krijgen zich te vestigen doordat het regenwater wat daarvoor nodig is beter vastgehouden kan worden. De Kraanvogels zullen profiteren van meer rust en ruimte en misschien zelfs wel nieuwe broedplaatsen ontdekken.
Het beekje De Slokkert zal voor een deel de oorspronkelijke loop terug krijgen.
Bij de Norger petgaten 
zullen bomen gekapt worden en er worden nieuwe petgaten gegraven. Enkele wandelpaden zullen door de vernatting niet meer bruikbaar zijn en zullen daarom verplaatst worden.
Vervolgens zal de afgegraven grond gebruikt worden om kaden aan te leggen en de sloten te dempen. 
Het huidige zandpad door het Esmeergebied
zal verdwijnen door de vernatting. Hier komen als alles volgens plan gaat, hoogveen en natte heide alsook nieuwe petgaten.

Bij het deelgebied Stallaan
zal het huidige zand- schelpenpad over de Veenweg gedeeltelijk verplaatst worden naar de Stallaan. Bij het deelgebied zullen ook sloten gedempt worden.
Hersteld fietspad richting Stallaan
Lastig deze in een deelgebied te plaatsen, maar dit is het herstelde fietspad wat van het verharde fietspad vanaf de Meesterswijk loopt richting Esmeer en Stallaan. Eerst sloot het aan op het mooie paadje, Veenweg, maar zal volgend jaar aansluiten op het nieuwe fietspad aan de Stallaan.  
Ter informatie, dit vernieuwde fietspad loopt parallel aan het in april 2011 verbrande deel.
 Plattegrond Dutch Crane Resort project

Het groen omlijnde gebied betreft het Dutch Crane Resort project.
Aan de noordkant grenst Huis ter Heide, aan de zuidkant Bovensmilde.
De gele lijnen betreft het deelgebied Stallaan;
De rode lijnen betreft het deelgebied Kolonievaart;
De blauwe lijnen betreft het Esmeergebied
De paarse lijnen betreft de Norger petgaten.


 
NOTE:
De kosten van dit Dutch Crane Resort project worden medegefinancierd door de Europese Unie (een LIFE project*) en de provincie Drenthe.

*LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling. LIFE financiert maatregelen en projecten met een Europese meerwaarde. Een project kan van twee tot vijf jaar duren. LIFE loopt in totaal van 2007-2013.
De belangrijkste punten voor LIFE zijn:
- natuur en biodiversiteit
- milieu en bestuur
- informatie en communicatie
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact