Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Algemeen Fochtelooerveen

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FOCHTELOOËRVEEN

In 1938 kocht Natuurmonumenten de eerste hectares Fochtelooërveen. De plannen waren om het hoogveen te behouden, nieuw leven in te blazen en uit te breiden. Het was inmiddels verdroogd op een klein deel na in het centrale deel, het Kolonieveld. Met subsidies werden de wijken (sloten), die uitgegraven waren door veenarbeiders, omgeleid. Nu zou het water vastgehouden kunnen worden om de veengroei te bevorderen. Het waterpeil moest omhoog en daar zijn plannen voor gemaakt. Vanaf 1986 tot 1990 zijn deze plannen uitgevoerd. Compartimenten in het hoogveengebied door middel van kades, damwanden en stuwen. De compartimenten bleken te groot te zijn en opnieuw is, met behulp van subsidies en giften, gewerkt om het waterpeil in kleinere compartimenten goed te kunnen "doseren" en het regenwater hiermee vast te houden. Tussen 1995 en 2000 is er twintig kilometer kade bijgekomen.

NAP   Overloop

De bedoeling is om het waterpeil geleidelijk te verhogen, het gaat hier dan om enkele centimeters per jaar. Elk compartiment is afzonderlijk te regelen.

Onder andere de Gladde slang en het Veenhooibeestje (een veenvlindertje) kunnen zich dan mee aanpassen. Uiteraard ook veel meer andere dier- en plantensoorten. Vanaf de hogere delen zal het water door middel van stuwen zijn weg vinden in de randzones van het hoogveengebied.

Het Pijpenstrootje, wat rijkelijk aanwezig is, begint door de hogere waterstanden te "verdrinken" en plaats te maken voor de veenmossen. Deze veenmossen zijn nodig om levend hoogveen te behouden en de groei hiervan te bevorderen. Het Pijpenstrootje neemt veel water op en verdampt  vervolgens ook veel hiervan. Hiermee staat het de groei van het Veenmosplantje in de weg.
Niet alleen het Eenarig wollegras, wat aanzienlijk aan het toenemen is, maar veel meer soorten hebben het naar hun zin met "natte voeten"!

Het hoogveen is ontstaan na de ijstijd die ongeveer 10.000 jaar geleden eindigde. Waar eerst ijs lag zijn grote plassen ontstaan. Hierin groeiden planten, stierven af en na jarenlange herhaling van dit proces met afstervende planten, zorgde ervoor dat er een veenlaag werd gevormd. Wat eerst laagveen was werd langzaamaan hoogveen. De veenplantjes en veenmossen groeiden namelijk boven de wateroppervlakte uit vanwege de steeds dikker wordende veenlaag.
Het laagveen heeft onder andere het grondwater nodig, het hoogveen leeft boven de grondwaterstand en leeft van regenwater.
Wilt U nog meer over de waterstanden weten, een kleine aanvulling kunt U vinden bij Waterpeil.  

Veenpluis Vanaf een iets hoger gelegen punt lijken het soms katoenvelden met het uitgebloeide Veenpluis en Eénarig wollegras in het verraderlijke natte veen.

Tot voor kort had het Fochtelooërveen een 360° horizon vrij van elk "obstakel", uniek voor het Nederlandse landschap. Tot ieders teleurstelling, verbijstering en woede is hieraan een einde gekomen met het verrijzen van een rijksgebouw in Assen!
De zogenaamde horizonvervuiling ...
Pettenflat
In deze toren van 60 meter hoog met 16 verdiepingen, is de politie gehuisvest. Dit is de reden dat deze in de volksmond de "pettenflat" genoemd wordt.
Het punt waarvan de foto genomen is, is 8,9 kilometer hemelsbreed tot het gebouw.

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact