Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Waterpeil


 

Zonnepaneel op kade
In het najaar van 2012 werd een zonnepaneel geplaatst. 
Doordat het ontbreekt aan stroomvoorziening is gekozen voor natuurlijke energie, in dit geval de zon. 
De geautomatiseerde schuifconstructie in de buis zal in werking treden bij een hoge waterstand en vervolgens het overtollige water leiden naar de randzone. 
De waterstanden in en om het Kleine Veen worden door middel van compartimenten enigszins gestuurd. Het verloop per compartiment gaat stapsgewijs per halve meter.
Om te zorgen dat er vernatting plaats zal vinden ten behoeve van het hoogveen, is het één en ander aangepast.
Ten oosten van het bosje van de voormalige turfstrooiselfabriek, kan het water op twee manieren afgevoerd worden. Richting noord, de Weperpolder of middels een geautomatiseerde inlaat die onder de weg Fochtelooërveen loopt richting west. Is het maximum bereikt, dan gaat het alsnog richting de Weperpolder.

De hoogteverschillen van het Kleine Veen zijn enorm op relatief kleine afstand. De kern van het hoogveengebied ligt 12,0 meter boven NAP. Het verschil tussen het beekdal Groot Diep en het veen is bijna 8,0 meter.
De randzone van het Kleine Veen is van ongeveer 11,0 meter aflopend naar 6,0 meter boven NAP. Dit betekent dat er een hoogteverschil is over een afstand van 1.500 meter van maar liefst 5 meter!
Veenplas

 
De Friese Milieu Federatie is in 2002 begonnen met een project in samenwerking met o.a. waterschappen en natuurorganisaties. De opzet is om een groot publiek het probleem van verdroging onder de aandacht te brengen.
Daarom staan op verschillende plaatsen prachtige grondwatermeters. Op de roestvrijstalen buis staat een kleurige schaalverdeling waarop duidelijk de stand van het grondwater is af te lezen. Op een paneel kunt U de tekst en uitleg vinden.
Natuurmonumenten heeft ook zo'n educatieve meter staan achter de informatieruimte bij de parkeerplaats. De parkeerplaats is te vinden aan de weg Fochtelooërveen nummer 8. 

Grondwatermeter
Wat U af kunt lezen boven de grond is de diepte van het grondwater onder U.
Een gunstige waterstand ligt tussen de 0 en 30 centimeter;
minder gunstig is het tussen 30 en 80 centimeter;
ongunstig of veel te droog is het als het 80 centimer of lager staat.

Na 1960 is er hard gewerkt om de waterstanden te verlagen die destijds voor de landbouw, woningbouw, maar ook voor het wegenstelsel te hoog waren. Na al deze ingrepen gebeurt het tegenwoordig regelmatig dat de waterstanden eerder te laag dan te hoog zijn. Met een te lage waterstand worden de leefomstandigheden niet gemakkelijker voor veel plant- en diersoorten, ook het Fochtelooërveen heeft hier problemen mee. Zoals U misschien al gelezen heeft op de pagina Algemeen, worden er middels compartimenten waterstanden gereguleerd.
Het Fochtelooërveen ligt aanzienlijk hoger dan de omliggende dorpen en landbouwgronden. Hierdoor verdwijnt het water naar de randgebieden. Om het veen niet helemaal leeg te laten lopen heeft Natuurmonumenten veel randgebieden aangekocht om daar natte natuur te maken. De waterstanden zullen daar hoger gaan worden, zodat het veen niet "leegloopt".
  

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact