Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Een plattegrond waarin de gebieden opgedeeld zijn, kunt U onderaan de pagina vinden bij Dutch Crane Resort ALGEMEEN.

Update oktober 2012
De werkzaamheden bij het deelgebied Stallaan, zijn bijna zo ver. Wijken zijn gedempt, andere waterafvoer is geschoond zodat de omgeving geen overlast zal hebben.
Het fietspad zal nog aangelegd moeten worden in de Stallaan, gedeeltelijk ter vervanging van het parallel lopende schelpenfietspad aan de andere kant, Veenweg.
Uiteindelijk zal het naar verwachting een mooi geheel gaan worden met een kruiden- en structuurrijk grasland met moerassige randen.
De Kraanvogels zijn regelmatig gesignaleerd met foerageren, ze kennen de weg!

Hieronder treft U verschillende foto's aan om duidelijk te maken wat er eigenlijk veranderd is, zoals bijvoorbeeld de landbouw die plaats gemaakt heeft voor "Nieuwe Natuur". Foto's zeggen soms meer dan tekst.

Overzicht Stallaan september 2012
September 2012
Overzicht Stallaan september 2012
September 2012
Overzicht van deelgebied De Stallaan. 
De linkerfoto zuidelijke richting; de rechterfoto noordelijke richting.

Hieronder staan enkele foto's naast elkaar ter vergelijking met praktisch dezelfde foto standplaats.

Stallaan augustus 2011
Augustus 2011
Stallaan september 2012
September 2012

Stallaan augustus 2011
Augustus 2011
Stallaan september 2012
September 2012

Stallaan augustus 2011
Augustus 2011
Stallaan september 2012
September 2012

Stallaan augustus 2011
Augustus 2011
Stallaan september 2012
September 2012


Hieronder treft U oudere berichten aan vanaf de start en voordat de grote werkzaamheden begonnen waren. 

De eerste grondverplaatsing
Augustus 2011 waren de eerste werkzaamheden zichtbaar aan het worden.
Achter de schermen wordt al tijden hard gewerkt om de nodige vergunningen te verkrijgen.Deelgebied Stallaan_dempen sloten
Wat nu nog landbouwgrond is in deelgebied Stallaan, zal straks na onder andere het dempen van de sloten, er totaal anders uit gaan zien.
De planning is dat hier kruiden- en structuurrijk grasland voor in de plaats komt, met moerassige randen.   

Deelgebied Stallaan Deelgebied Stallaan

Het huidige zand- schelpenpad over de Veenweg zal gedeeltelijk verdwijnen. Ter vervanging zal een fietspad op de Stallaan worden aangelegd, nu nog een zandpad.


Stallaan_zandpad wordt fietspad

 

 
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact