Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Muggen
 
In verband met de herinrichting is er in opdracht van Natuurmonumenten een gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eventuele overlast met steekmuggen voor de omliggende dorpen.
Naar aanleiding hiervan is een artikel verschenen met de conclusie.
Hieruit blijkt dat de muggen in het Fochtelooërveen niet dezelfde soort is waarvan enkele mensen denken overlast te hebben in de omliggende dorpen.


Fochtelooerveense muggen
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact