Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Een plattegrond waarin de gebieden opgedeeld zijn, kunt U onderaan de pagina vinden bij Dutch Crane Resort ALGEMEEN.

Update oktober 2012
In de Norger Petgaten loopt het voorspoedig. Hier zijn de grootste werkzaamheden achter de rug. Bij deelgebied Kolonievaart stonden de werkzaamheden in het teken van voornamelijk afgraven, in de Norger Petgaten vooral opslag en bomen verwijderen en wijken dempen. Het is een enorm open stuk geworden.
In dit gebied, wat ook natter gaat worden, zal een grote rust gaan heersen, mede vanwege het verdwijnen van wandelpaden.
De puntjes nog op de i, dan is ook dit deelgebied klaar in het kader van het Dutch Crane Resort project!

Hieronder ziet U foto's waar U kunt vergelijken hoe het was en geworden is. De foto standplaatsen zijn praktisch gelijk per serie foto´s.

Norger Petgaten hoofdwijk oktober 2011
Oktober 2011
Norger Petgaten geschoonde hoofdwijk maart 2012
Maart 2012 
Norger Petgaten leembodem hoofdwijk april 2012
April 2012 
Gevecht met de natuur in de hoofdwijk
Oktober 2012 
Bij bovenstaand vierluik goed te zien wat in een jaar tijd kan gebeuren! 


Norger Petgaten opslag
Oktober 2011
Norger Petgaten opslag verwijderd
Maart 2012
Norger Petgaten wijk ook gedempt
Augustus 2012

Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart wijk januari 2012
Januari 2012
Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart opgeschoond maart 2012
Maart 2012
Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart kade oktober 2012
Oktober 2012

Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart wandelpad oktober 2011
Oktober 2011
Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart pad Esmeer januari 2012
Januari 2012
Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart voormalig pad Esmeer, nu kade oktober 2012
Oktober 2012

Vanaf fietspad bij Meesterswijk doorkijk richting Esmeer oktober 2011
Oktober 2011
Fietspad bij Meesterswijk doorkijk richting Esmeer maart 2012
Maart 2012

Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart pad vanaf Esmeer oktober 2011
Oktober 2011
Tussen Norger Petgaten en Kolonievaart pad vanaf Esmeer, nu kade oktober 2012
Oktober 2012

Hieronder een kleine selectie van werkzaamheden die plaatsvonden in de Norger Petgaten.

Norger Petgaten bomen en opslag verwijderd augustus 2012
Augustus 2012
Norger Petgaten bomen verwijderen augustus 2012
Augustus 2012

Norger Petgaten bomen verwijderen augustus 2012
Augustus 2012
Norger Petgaten tuinieren in het groot augustus 2012
Augustus 2012

Norger Petgaten kaalslag augustus 2012
Augustus 2012
Waar al jaren geen doorkijk was, is nu een gedeeltelijk open gebied gekomen.
In feite is vanaf dit standpunt aan de rand van het fietspad bij de Meesterswijk in Bovensmilde, de "andere kant" te zien, De Schuilhoeve in Huis ter Heide!
Tijd voor vernatting met de bijzondere flora en fauna die daarbij horen.


Hieronder treft U oudere berichten aan, voordat de grote werkzaamheden waren gestart.


Bij de Norger petgaten zullen bomen gekapt worden en er worden nieuwe petgaten gegraven. Enkele wandelpaden zullen door de vernatting niet meer bruikbaar zijn en zullen daarom verplaatst worden.
Vervolgens zal de afgegraven grond gebruikt worden om kaden aan te leggen en de wijken te dempen. 


Begin verwijderen bomen_opslag Norger petgaten
Het begin met opslag verwijderen in de Norger petgaten is gemaakt in november 2011!Aanleg kade_stuw verwijderen Opslag verwijderen
Deze wijk zal gedempt worden, de houten stuw zal opgeheven worden, er komt een kade, het pad zal als openbaar wandelpad geen dienst meer doen en de opslag zal verdwijnen.


Opslag verwijderen_wijk dempen_kade aanleg Splitsing Esmeer_Norger petgaten_verdwijnend pad
Ter hoogte van de splitsing bij het Esmeer verdwijnen twee openbare wandelpaden ten behoeve van de rust in het gebied. De opslag zal verdwijnen waardoor een groot open vernattingsgebied zal ontstaan.
Er zal geplagd worden en er zullen enkele petgaten komen.

 
Verdwijnend zandpad Richting Norger petgaten
Eén van die paden is het pad vanaf het Esmeer, noord naar zuid, richting Bovensmilde.  


Grazer_Schotse hooglander Opslag verwijderen
De grazers zullen alvorens de werkzaamheden plaatsvinden verplaatst worden. Het huidige raster verdwijnt, er komt een nieuw raster voor in de plaats. De grazers zullen daarna weer hun werk moeten doen.  


Opslag verwijderen_wijk dempen

De opslag zal allemaal verdwijnen om een mooi open nat gebied te verkrijgen. Veel wijken zullen gedempt worden, veelal met de grond die her en der afgegraven wordt. In enkele gevallen zal ook keileem gebruikt worden omdat daar geen water doorheen komt en de omgeving droog zal houden waar nodig.

Bijvoorbeeld de hoofdwijk, van Oost naar West, zal gedempt worden met keileem om het water aan de Norger petgaten kant vast te houden en de landbouwgronden aan de zuidkant droog te houden.

Hoodwijk dempen met keileem


Hierlangs zal een kade komen om het waterpeil in de petgaten hoog te kunnen houden.Aanleg kade_opheffen duiker

 

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact