Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED

Een plattegrond waarin de gebieden opgedeeld zijn, kunt U onderaan de pagina vinden bij Dutch Crane Resort ALGEMEEN.

Update november 2012
Na het afronden van de werkzaamheden bij Deelgebied Kolonievaart en de Norger Petgaten is het de beurt aan het Esmeergebied (en de Stallaan).
Er zijn inmiddels wijken gedempt in het Esmeergebied en bomen en opschot zijn verwijderd om het open karakter wat bij zo'n gebied hoort terug te krijgen.

Het zandpad zal uiteindelijk verdwijnen en is dan niet meer toegankelijk voor de recreant. Er zal "natte natuur" komen met natte- en droge heide en daarnaast kruiden- en structuurrijk grasland. De nieuwe petgaten zullen ook deel uit gaan maken van het gebied.

Dumper
Maar eerst ... om problemen te voorkomen moest er grond, heel erg veel grond, verplaatst worden van de Stallaan naar het Esmeergebied. Dit alles om het voor die enorme zware dumpers en graafmachines probleemloos te laten verlopen.


      
Grondverplaatsing t.b.v. het Esmeergebied Grondverplaatsing t.b.v. het Esmeergebied

Hieronder treft U foto's aan ter vergelijking vanuit een praktisch gelijke foto standplaats. Foto's zeggen meer dan woorden in dit geval.

Esmeerweg
Augustus 2011

Esmeerweg
Oktober 2012

Zandpad door Esmeergebied met veerooster
Augustus 2011

Zandpad door Esmeerwijk zonder veerooster
Oktober 2012

Zandpad door Esmeergebied
Augustus 2011

Zandpad door Esmeergebied
Oktober 2012

Zandpad door Esmeergebied met wijk
Augustus 2011

Dempen wijk langs zandpad door Esmeergebied
Oktober 2012

Pad door Esmeergebied met opschot
Oktober 2011

Pad door Esmeergebied met gedempte wijk
Oktober 2012

Vlakbij verhard fietspad Meesterswijk
Augustus 2011

Vlakbij verhard fietspad Meesterswijk
Oktober 2012

Veerooster
Oktober 2011

Verdwenen veerooster
Oktober 2012

Veertigroewijk
Augustus 2011
Veertigroewijk
Oktober 2011
Veertigroewijk
Oktober 2012

Hieronder staan enkele foto's van dit gebied van allerlei werkzaamheden. Deze foto's staan los ten opzichte van elkaar in tegenstelling tot bovenstaande foto's. Alle vier gemaakt in oktober 2012.
Dempen Esmeerwijk Dempen Esmeerwijk
Gedempte Esmeerwijk Voormalig wandelpad langs de Esmeerwijk
Te nat ...
Sinds eind oktober 2012 ligt het werk in het Esmeergebied even stil. De grondverplaatsing had zeker zin, maar tegen zoveel water kan niemand op ... Zodra het weer mogelijk is om met de zware grondverzetmachines het gebied in te gaan, dan zal dit zeker gebeuren.
Op het moment loopt alles volgens schema.
 
Hieronder treft u meer informatie aan uit de tijd dat de werkzaamheden nog niet begonnen waren. 

Toekomstig uitkijkpunt
Als hier uiteindelijk het uitkijkpunt gaat komen, dan zal het de moeite waard zijn om dit Esmeergebied met de drassige, natte natuur te bewonderen. Misschien is er dan, zoals gepland, zelfs hoogveen aan het ontwikkelen met natte heide.


Esmeerweg_komt fietspad
 
De Esmeerweg zal van een zandpad veranderen in een verhard fietspad, waardoor ook het uitkijkpunt gemakkelijker te bereiken is. 
 

Zuid_West ten opzichte van Esmeer Ten Zuiden van het Esmeer
Ten zuiden en zuid-westen van het Esmeer komt een kruiden- en structuurrijk grasland, maar ook met stukken natte heide.
Langs dit deel worden nieuwe petgaten gegraven wat ook weer de nodige flora- en fauna soorten aan zal trekken.

Zuid west van Esmeer Ten zuiden van het Esmeer
Deze natuur langs het huidige zandpad is straks natte natuur en niet meer toegankelijk, mede ten behoeve van onder andere de Kraanvogels. Het heet uiteindelijk het Dutch Crane Resort, dan moet het dat ook worden!
Dit deel zal straks hoogveen in ontwikkeling bevatten met stukken droge- en natte heide. Nieuwe petgaten zullen hier gegraven worden.
Ten westen van het huidige zandpad

Zandpad verdwijnt_kijkrichting Bovensmilde Zandpad verdwijnt

Zandpad verdwijnt Deze voorgaande foto's laten zien hoe geweldig mooi het is. Helaas straks niet meer te bezoeken, wel door de Kraanvogels! Dit pas als de Esmeerwijk zal komen te vervallen.
Gelukkig blijft er nog veel over wat wel toegankelijk is ...


Te dempen wijk Te dempen wijk
Ten behoeve van de vernatting zal deze hoofdwaterloop ook gedempt moeten worden, in dit geval met keileem. Het water zal dan langer in het gebied blijven en niet snel wegstromen. Waar nodig zullen kaden aangelegd worden.
Te verwijderen veerooster
Het veerooster zal ook verdwijnen.


 

Esmeer

Het Esmeer, gelegen tussen Bovensmilde en Veenhuizen, is een zogenaamde pingoruïne. Deze dateert uit de laatste ijstijd die Nederland kende, zo'n dik 10.000 jaar geleden. Doordat de grond diep bevroren was tot op het grondwater kwam het onder druk te staan. Hierdoor ontstonden de pingo's, heuvels. Na de ijstijd smolten deze en lieten een plas water over, smeltwater dus. Deze vulden zich vervolgens met plantengroei en organisch materiaal. Hieruit ontstond vervolgens het veen wat later werd afgegraven. De afgegraven pingoruïnes vulden zich vervolgens weer met water, regenwater.

 

HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact