Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Herinrichting Kleine Veen

 


Juli 2011 is begonnen met de herinrichting in en om het Kleine Veen. Dit zal vermoedelijk tot het einde van 2012 gaan duren.

Om deze aankondiging kunt U niet heen als U door het hoogveengebied rijdt, het bord zal een meter of vijf hoog zijn en meer dan vier meter breed!
De betrokken partijen staan hierop vermeld met de contactgegevens.

De gehele foto (derde bord-deel vanaf onder) kunt U terugvinden op de Bellevue
pagina, met als tekst daarbij "Een heel mooi plekje in het Fochtelooërveen".
Informatiepaneel herinrichting
 

 Klaar voor de start
Zij zijn er klaar voor .. Rupsbanden_geschikt voor het veengebied
De grondverzetmachines zijn er klaar voor. Met de enorme rupsbanden, waarvan ze allen voorzien zijn, kunnen ze nu op ogenschijnlijk onmogelijk natte plaatsen komen. Met de proef op de som nemen ... het klopt, meer dan de enkels verdwenen in de aarde
Het zal weer een tijdje overlast kunnen geven, maar als het resultaat is zoals met de herinrichting van het Compagnonsveld, dan mag wat mij betreft "de schop er in".
Ik zal proberen een overzicht te geven zoals ik ook deed bij bovengenoemde herinrichting. 

In het Kleine Veen en de randzone zal de aanleg van nieuwe natuur, een stuk van 340 hectare, centraal staan. Tevens gaat het om een bufferzone  rondom het Kleine Veen. Door nieuw aan te leggen kaden zal het waterpeil omhoog kunnen. De waterhuishouding in dit unieke hoogveengebied is enorm belangrijk. Het zeldzame hoogveen moet in ieder geval behouden blijven voor zowel de zeldzame flora als fauna.
   
Zoals elders in het Fochtelooërveen zullen compartimenten ontstaan om de hoogveenkern natter te houden zodat de nodige Veenmossen kunnen groeien. Er zullen paden verdwijnen, er zullen nieuwe komen en er zal verplaatst worden. Drainage en nieuwe kaden ten behoeve van de landbouwgronden worden gerealiseerd, maar aan beplanting langs het gebied wordt ook gedacht alsook een nieuw aan te leggen parkeerplaats voor de recreanten.

Op dit moment vind ik het te vroeg om de foto´s ter vergelijking al naast elkaar te plaatsen, zeker omdat er nog veel gaat gebeuren en het overzicht dan zal verdwijnen. Hierop heb ik besloten om bovenstaande, de plannen, bovenin deze pagina te laten staan. Verder zal ik met regelmaat foto´s plaatsen om de vorderingen te kunnen zien. De nieuwste foto´s komt U eerst tegen, de oudere situatie staat daaronder.
Als alles klaar is zal ik de foto´s naast elkaar plaatsen van de veranderingen. 
Regenboog_werkzaamheden
Niet aan het einde, maar ónder de regenboog ligt de schat, het Fochtelooërveen!

Laatste werkzaamheden herinrichting Kleine Veen

 
Begin september 2011

 kade omwonenden
Langs de Veenweg zullen de aanwonenden droge voeten houden door aanleg van kaden.


 Parallel Helomaweg  plaatsen kade afwerking kade 
Parallel aan de Helomaweg worden de kaden zichtbaar, de bulten en de strakke afwerking.


 zandverplaatsing tbv kaden  zandverplaatsing tbv kaden  kruising Fochtelooerveen_Helomaweg
Op de hoek Helomaweg-Fochtelooerveenweg is mijn hoge punt, een zandbult, voor een overzichtsfoto in rap tempo aan het verdwijnen. De dumpers rijden af en aan om de grond naar de andere kant van de weg te brengen. Ophoging van het verlengde van de Helomaweg ten behoeve van een fietspad en in het veen voor een kade. Er is steeds een tractor met borstels aanwezig om de straat begaanbaar te houden.


 verlengde Helomweg  kade langs verlengde Helomweg  zandpad verlengde Helomaweg_haaks op Drentseweg
In het verlengde van de Helomaweg, haaks op de Drentseweg, is het een komen en gaan met zand. Aan het einde van dit stuk is het nog onaangeroerd, rechts liggen de bulten inmiddels klaar voor de kaden.
 

richting Vogelrijd_rechts richting Ybenhaer richting Vogelrijd_vanaf schelpenpad
Gezien vauit het schelpenpad richting het asfaltpad naar de Vogelrijd.


Gezien richting Vogelrijd. In de verte zijn ze bezig langs de Vogelrijd met kaden om de omwonenden geen overlast te bezorgen. Dit deel zal als buffer voor overtollig water gebruikt gaan worden.

 
 richting Noordeinde_foto in bocht fietspad  achter Noordeinde  schelpenpad achter Ybenhaer
Achter het Noordeinde, achter kamp Ybenhaer, in Fochteloo zijn de werkzaamheden ook begonnen. Uiteindelijk zal dit rondom natter gaan worden. Tevens worden de fietspaden aangepakt.


T_splitsing fietspaden richting Ybenhaer
Het schelpenfietspad richting kamp Ybenhaer in Fochteloo.

 richting Fochtelooerveen langs Kleine Veen_rechts richting Vogelrijd
Nog een stukje schelpenfietspad de andere kant op waar asfalt ligt. Deze kant op is langs het Kleine Veen richting de Fochtelooerveenweg die opgehoogd gaat worden in oktober.
Rechtsaf gaat richting de Vogelrijd.

Dit fietspad, waar veel gebruik van wordt gemaakt, loopt langs het Kleine Veen en gaat tevens langs een uitkijkpunt. Dit pad zal spoedig verhoogd gaan worden. Aan het einde van dit pad is de T-splitsing (foto hierboven) waar de keuze gemaakt moet worden, richting kamp Ybenhaer of richting de Vogelrijd. Beiden in Fochteloo gelegen.
 fietspad langs Kleine Veen
 
 

 Juli 2011

Eerste werkzaamheden Fochtelooerveen randzone Het begin is gemaakt, het zal vanaf nu dan ook snel veranderen met het grondverzet.

Begin werkzaamheden Fochtelooerveen Werkzaamheden randzone

Het huidige uitzicht in het Kleine Veen. De waterstand zal hier na de werkzaamheden ook hoger liggen, mits we af en toe hemelwater krijgen.
 Uitzicht Kleine Veen  Uitzicht Kleine Veen

Om te voorkomen dat de omliggende landbouwgronden te nat worden zal langs delen van de Helomaweg en de Veenweg drainage komen.
Met de aanleg van diverse kaden, zal met de landbouw rekening gehouden worden. 
Randzone Kleine Veen 
 Randzone Kleine Veen  Pad tussen Kleine Veen en randzone

Aan de recreatie is ook gedacht en zal worden meegenomen in de herinrichting.
 Fietspad langs Kleine Veen  Fietspad langs Kleine Veen_vanaf Fochtelooerveenweg


Het huidige fietspad langs het Kleine Veen zal vernieuwd en opgehoogd worden. Oktober 2011 zal hieraan begonnen worden met een tijdelijke laag. Na half juli 2012 zal er een definitieve betonverharding komen. 

In het verlengde van de Helomaweg zal een fietspad richting de Drentseweg, Veenhuizen, gaan komen. 

 Fietspad langs het Kleine Veen

Randzone Fochtelooërveen
 Randzone  Randzone

Vanuit de Helomaweg, met links een bomenrij aan de weg Fochtelooërveen.
Landbouw in de randzone.

Links bomenrij Fochtelooerveen_vanuit Helomaweg

Helomaweg_Veenweg
Langs een deel van de Helomaweg zal wegbeplanting komen, evenals aan de Veenweg en de Vogelrijd. 
Allen gelegen in Fochteloo.
 

Veenweg Helomaweg_rechts Veenweg

Helomaweg vanaf Fochteloo Helomaweg_rechts voormalige vuilstort Helomaweg vanaf Fochtelooerveen


In de Weperpolder komt een parkeerplaats van waaruit verschillende routes gefietst kunnen gaan worden door het Fochtelooërveen. Zodra ik daar een foto van heb zal ik die plaatsen.

De Meester Lokstraat in Ravenswoud, waaraan een belangrijke parkeerplaats ligt voor bezoekers, zal aangepakt worden ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Parkeerplaatsaanduiding Meester LokstraatHomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact