Home
Observatie- en uitzichtpunten
Recreatie mogelijkheden
Bellevue
Fauna
Flora
Bijzondere waarnemingen
Paddenstoelen
Ligging en geografie
Links
Contact
Fochtelooerveen
Datum laatste wijziging: 15 maart 2015
Algemeen Fochtelooerveen
Herinrichting Kleine Veen
Compagnonsveld
Dutch Crane Resort ALGEMEEN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED STALLAAN
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART
Dutch Crane Resort ESMEERGEBIED
Dutch Crane Resort NORGER PETGATEN
Natuurrampen Fochtelooerveen
O of OO
Spelregels
Waterpeil
Andere_werkzaamheden
Muggen
Dutch Crane Resort DEELGEBIED KOLONIEVAART

 
Een plattegrond waarin de gebieden opgedeeld zijn, kunt U onderaan de pagina vinden bij Dutch Crane Resort ALGEMEEN.

Update oktober 2012
Bij deelgebied Kolonievaart zijn ze zo goed als klaar met de werkzaamheden. Er moeten alleen nog wat puntjes op de i gezet worden.
De wijken zijn gedempt, drainage waar nodig, kaden om de camping en het gebied om overlast voor de omgeving te voorkomen en het water in het gebied te houden ten behoeve van de vernatting.
Er is ongeveer 50.000 m3 grond afgegraven, achter camping De Schuilhoeve, wat gebruikt zal worden voor het dempen van een deel van de huidige loop van de Slokkert in het beekdal. De Slokkert zal weer een natuurlijke loop gaan krijgen.
Het gebied achter de camping zal gedeeltelijk vernatten met heide en natte graslanden. Er zullen plassen ontstaan, maar ook natte delen die in de zomer droog kunnen komen te vallen. Voor de flora en fauna een gebied met uitdagingen! 

Hieronder treft U foto's aan ter vergelijking vanuit een praktisch gelijke foto standplaats. Foto's zeggen meer dan woorden in dit geval.

Deelgebied Kolonievaart november 2011
November 2011
Deelgebied Kolonievaart mei 2012
Mei 2012
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Deelgebied Kolonievaart oktober 2011
Oktober 2011
Deelgebied Kolonievaart juni 2012
Juni 2012
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Deelgebied Kolonievaart november 2011
November 2011
Deelgebied Kolonievaart september 2012
September 2012
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Deelgebied Kolonievaart november 2011
November 2011
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Deelgebied Kolonievaart mei 2012
Mei 2012
Deelgebied Kolonievaart september 2012
September 2012

Deelgebied Kolonievaart oktober 2011
Oktober 2011
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Tussen deelgebied Stallaan en Norger Petgaten oktober 2011
Oktober 2011
Tussen deelgebied Kolonievaart en Norger Petgaten oktober 2012
Oktober 2012
Deze twee bovenstaande foto's zijn gemaakt in het stuk tussen deelgebied Kolonievaart en de Norger Petgaten, het voormalig pad naar het Esmeer.

Hieronder volgt een kleine foto selectie van dit gebied van allerlei veranderingen en werkzaamheden. Deze foto's staan los ten opzichte van elkaar in tegenstelling tot bovenstaande foto's.

Resten van de gaswinning testen 1996_1997
Juni 2012

Draden die overgebleven zijn van
een voormalige test voor
gaswinning in 1996_1997, achter De Schuilhoeve, kwamen na de afgraving tevoorschijn.  
Deelgebied Kolonievaart_resten turfsteken
Juni 2012

Na de afgraving kwamen tevens resten tevoorschijn van het voormalige turfsteken.  Deelgebeid Kolonievaart zandverplaatsing
Juni 2012
Deelgebeid Kolonievaart achter De Schuilhoeve maart 2012
Maart 2011
 
Deelgebied Kolonievaart mei 2012
Mei 2011
Deelgebied Kolonievaart oktober 2012
Oktober 2012

Deelgebied Kolonievaart juni 2012
Juni 2012
Deelgebied Kolonievaart juni 2012
Juni 2012
Deelgebied Kolonievaart 2012
Juni 2012 
 

Hieronder treft u meer informatie aan uit de tijd dat de werkzaamheden nog niet begonnen waren.
De waterhuishouding zal veranderen, de voormalige landbouwgronden, bij onder andere de Kolonievaart, zullen afgegraven worden waardoor het lager komt te liggen. Hier zullen natte graslanden en natte heide terreinen ontstaan. Dit zal ten goede komen aan bijvoorbeeld de bijzondere flora en fauna zoals het Eenarig wollegras en daarmee ook het Veenhooibeestje. Ook veenmossen zullen de kans krijgen zich te vestigen doordat het regenwater wat daarvoor nodig is beter vastgehouden kan worden. De Kraanvogels zullen profiteren van meer rust en ruimte en misschien zelfs wel nieuwe broedplaatsen ontdekken.
Het beekje De Slokkert zal voor een deel de oorspronkelijke loop terug krijgen.


Aanbrengen onderleider Aanbrengen stuw_pompput
Er zal een onderleider komen die
zorgt dat het overtollige water afgevoerd gaat worden in de Kolonievaart en later misschien 
zelfs via de Slokkert.              
Omdat het Kolonieveld lager ligt dan de Kolonievaart zal er een stuw geplaatst worden en een pompput.   
   


Te draineren_kade aanleggen Camping_ontgraven
Achter camping_te draineren
Achter camping De Schuilhoeve is de vijver inmiddels afgegraven. Een groot deel hier omheen zal worden afgegraven, maar tevens zal er gedraineerd worden en een kade zal worden aangelegd om de camping te beschermen.Achter camping_te draineren Achter camping_te draineren
Camping_ontgraven Ontgraven_aanleg kade
Achter Camping De Schuilhoeve
Er vanuitgaand dat het helemaal goed gaat komen met de camping, die voor een groot deel ook gedraineerd gaat worden.
Dit bosje zal verdwijnen. Behalve dat een bos teveel water opneemt ten koste van de vernatting die nodig is, zal het ook een open landschap worden.
Bos verwijderen


Achter_richting Schuilhoeve
 Achter Schuilhoeve_dempen wijk
Achter camping De Schuilhoeve (in het midden van de foto's) zal een groot deel ontgraven worden ten behoeve van de vernatting. De wijk, sloot, zal worden gedempt en De Schuilhoeve zal bescherming krijgen middels kaden en drainage. Het uitzicht zal zeker zo mooi, zo niet nog mooier worden.
Dit deel gaat een drassig gebied worden.
HomeObservatie- en uitzichtpuntenRecreatie mogelijkhedenBellevueFaunaFloraBijzondere waarnemingenPaddenstoelenLigging en geografieLinksContact